با توجه به داده های منتشر شده، میزان محموله های سنگ آهن حمل شده از بیشتر کشورها از جمله استرالیا، برزیل و چین نسبت به هفته قبل افزایش یافت.


آمار منتشر شده توسط SMM در روز دوشنبه (۲۴ آوریل) نشان داد که محموله های جهانی سنگ آهن در هفته منتهی به ۲۱ آوریل به ۲۸.۶۵ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان محموله های جهانی سنگ آهن نسبت به هفته گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.
فعالان بازار در روز دوشنبه (۲۴ آوریل) اعلام کردند چهار شرکت بزرگ معدنی در هفته منتهی به ۲۱ آوریل مجموعاً ۱۹.۸۸ میلیون تن سنگ آهن ارسال کردند. این در حالی است که میزان سنگ آهن ارسال شده توسط این شرکت ها نسبت به هفته قبل ۲.۳ میلیون تن افزایش یافته است.

بررسی محموله های سنگ آهن وارد شده به بنادر چین

معامله گران مستقر در بازار در روز دوشنبه (۲۴ آوریل) گزارش دادند در هفته منتهی به ۲۱ آوریل در مجموع ۲۶.۲۷ میلیون تن سنگ آهن وارد بنادر چین شد. این در حالی است که بررسی ها نشان داد میزان سنگ آهن وارد شده به بنادر چین نسبت به هفته منتهی به ۱۴ آوریل با کاهش ۸.۹۲ درصدی همراه بوده است.

منبع: آرتان پرس