در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۷ اردیبهشت ماه)، قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران فوب خلیج فارس به یک قیمت رسیدند.
هر تن اسلب صادراتی ایران با افت ۱۸ دلاری، با قیمت ۵۰۰ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران هم با کاهش ۱۶ دلاری، با نرخ میانگین ۵۰۰ دلار مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۵۱ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه نیز تغییری نداشت و به قیمت ۵۸۲ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان