قیمت قراضه در بازار جنوب آسیا هفته راکدی داشته که به دلیل جو منفی بازار داخلی و همچنین رکود بازارهای جهانی بود.
در هند قراضه وارداتی تحت تاثیر بازار راکد محصولات فولادی بود. پیشنهاد ها خیلی زیاد بود ولی تقاضا به دلیل عدم تمایل به خرید فولاد ناچیز است.
خریداران هندی به دنبال 435 دلار هر تن برای قراضه خرد شده اروپا بودند ولی معامله ای نهایی نشد. قراضه سنگین امریکا نیز 440 دلار و قراضه خرد شده 445 دلار هر تن سی اف آر هند است.
در پاکستان نیز قراضه خرد شده 453 دلار هر تن سی اند اف می باشد.
در ترکیه نیز قراضه سنگین اروپا تا 4 دلار در معاملات اخیر ارزان تر شده 403 دلار هر تن سی اف آر شنده شده است.

منبع: ایفنا