در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۱۲ اردیبهشت ماه)، قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران فوب خلیج فارس ثابت ماندند.
هر تن اسلب صادراتی بدون تغییر، با قیمت ۵۰۰ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران نیز با همین روند، با نرخ میانگین ۵۰۰ دلار مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۴۴ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه نیز تغییری نداشت و به قیمت ۵۸۲ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان