روند نزولی بازار قراضه وارداتی ترکیه و بخش محصولات بلند فولادی این کشور در یک هفته اخیر به کاهش قیمت اسلب صادراتی روسیه منجر شد.


در این راستا، شرایط بازار ترکیه برای بررسی روند بازار بیلت صادراتی روسیه بسیار حیاتی است، زیرا این کشور مقصد اصلی صادرات محصول روسی است. ارزیابی روزانه فست‌مارکتز نشان می دهد: شاخص قیمت قراضه فولادی، HMS 1,2 (80:20)، مبدا آمریکا، cfr ترکیه۴۰۶٫۹۱ دلار به ازای هر تن محاسبه شد، این درحالی است که نرخ معامله این محصول در روز قبل، ۴۱۸٫۰۷ دلار به ازای هر تن گزارش شده بود.
همچنین قیمت میلگرد فولادی، صادرات، فوب بندر اصلی ترکیه در بازه ۶۶۰ تا ۶۷۰ دلار به ازای هر تن شنیده شد. این محصول در هفته مشابه قبل در بازه قیمتی ۶۷۰ تا ۶۹۰ دلار به ازای هر تن معامله می‌شد. در نتیجه تولیدکنندگان روسی در راستای جلب توجه خریداران، باید قیمت پیشنهادی بیلت خود را کاهش می‌دادند.
در عین حال، در هفته گذشته دو کارخانه مجهز به کوره قوس الکتریکی برای کسب سود نیاز داشتند تا قیمت ۵۸۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه را پیشنهاد کنند. تا پایان هفته، معاملات صادرات به ترکیه در بازه ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار به ازای هر تن cfr گزارش شدند. برهمین اساس، محموله‌ها شامل ۱۰ تا ۱۲ هزار تن محصول با حمل‌ونقل سریع و قیمت ۵۸۰ دلار به ازای هر تن انجام شدند.
البته با توجه به اینکه محموله‌ها به دریای سیاه ترکیه تحویل داده می‌شوند، هزینه حمل‌ونقل حدود ۲۱ تا ۲۳ دلار به ازای هر تن محاسبه شده است.
همچنین با قیمت ۵۷۰ دلار به ازای هر تن cfr نیز حدود ۳ تا ۵ هزار تن بیلت به فروش رسید، البته تحویل این محموله‌ها برای ماه ژوئن است. هزینه حمل‌ونقل این حجم محصول به دریای سیاه ترکیه، بین ۲۵ تا ۲۷ دلار به ازای هر تن شنیده شده است. البته این معاملات در ارزیابی فست‌مارکتز لحاظ نشدند.
در نتیجه معاملات و براساس ارزیابی روزانه فست‌مارکتز، شاخص قیمت بیلت فولادی، صادرات، فوب دریای سیاه، CIS حدود ۵۴۴ دلار به ازای هر تن محاسبه شد که این نرخ در مقایسه با روز قبل و هفته گذشته به ترتیب، ۵ و ۱۶ دلار کاهش را نشان می‌دهد.

منبع: فولادبان