جستجو

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود آورده است قیمت فلزات معدنی امسال نسبت به سال گذشته تا ۸ درصد و در سال ۲۰۲۴ تا ۳ درصد کاهش پیدا کند.


بانک جهانی در ادامه گزارش خود آورده است قیمت مواد معدنی و فلزات در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۰ درصد نسبت به سه ماهه آخر ۲۰۲۲ رشد قیمت داشته است. این شرایط سیگنال خوش‌بینی برای بهبود تقاضا در چین و چشم‌انداز رشد جهانی در آغاز سال را داد.
اما در ادامه با کاهش قیمت این کامودیتی ها و پایدار نبودن سطح نرخ بالای آنها، پیش بینی می شود قیمت فلزات و مواد معدنی که در آغاز سال برای مدت کوتاهی افزایش یافت، امسال نسبت به سال گذشته تا ۸ درصد و در سال ۲۰۲۴ تا ۳ درصد کاهش پیدا کند.

منبع: آرتان پرس