در تاریخ 3 مه ۲۰۲۳ میلادی ( امروز13اردیبهشت ماه)، قیمت اسلب صادراتی منطقه CIS با افت قیمت رو به رو شده است.
هر تن اسلب صادراتی بدون تغییر، با قیمت ۵۰۰ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران نیز با همین روند، با نرخ میانگین ۵۰۰ دلار مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۴۴ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه با کاهش ۲۲ دلار و ۵۰ سنت، به قیمت ۵۶۰ دلار در هر تن به فروش رسید.