موجودی محصولات فولادی کارخانه های فولاد چین هفته گذشته در حدود 13.17 میلیون تن در ثبات بود. میزان موجودی ورق گرم انبار کارخانه ها 7 درصد رشد داشته 2.47 میلیون تن ثبت شد. موجودی ورق سرد نیز 2 درصد بالا رفته 1.24 میلیون تن شد. موجودی ورق تخت 6 درصد نسبت به هفته قبل بالا رفته 1.02 میلیون تن بود.
از طرفی موجودی میلگرد و مفتول به ترتیب 2 و 4 درصد افت داشته 6.92 و 1.53 میلیون تن ثبت شد.

منبع: ایفنا