تغییر سیاست لیتیوم دولت شیلی و تمرکز روی مشارکت عمومی-خصوصی موجب‌شده تا چشم‌انداز رشد تولید لیتیوم در معادن شیلی نزولی شود.


کشور شیلی در حال از دست‌دادن جایگاه خود در بازار جهانی لیتیوم است.
سیاست این کشور در حوزه لیتیوم گرچه تا مدتی پیش وِرد زبان بسیاری از تحلیلگران بود اما حالا تغییر سیاست لیتیوم دولت شیلی و تمرکز روی مشارکت عمومی-خصوصی موجب‌شده تا چشم‌انداز رشد تولید لیتیوم در معادن شیلی نزولی شود.
موهبتی که برای تولیدکنندگان و معدن‌کاران رقیب خوشایند است. مفسران بخش معدن معتقدند روندی که شیلی درپیش گرفته برخلاف سیر رشد شتابان این کشور در حوزه درآمدی است. شیلی زمانی تنها از بخش لیتیوم حدود ۲۰۰‌میلیون دلار درآمد داشت که این عدد ابتدا به یک‌میلیارد دلار رسید ‌و سپس تا ۴۰‌میلیارد دلار در سال‌گذشته رشد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد