جستجو

در مجموع ۱۲ ماهه ۱۴۰۱، بخش قابل توجه تولید فولاد کشور معادل ۷۹.۹ درصد، صرف مصارف داخلی شده و بخش کمی از آن به صادرات اختصاص یافته است؛ بصورت دقیق‌تر می‌توان گفت که از حدود ۱۰۵ میلیون تن اقلام فولادی تولیدی، بیش از ۸۴ میلیون تن صرف مصارف داخلی با رشد پنج الی ۱۸ درصدی نسبت به میزان مصرف ظاهری فولاد طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰ شده و تنها حدود ۱۴ میلیون تن آن صادر شده است.


از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال تقریبا ۱۰۵ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان ۱۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تن صادر و باقی (بالغ بر ۸۴ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.
بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در سال ۱۴۰۱، نسبت به میزان مصرف در سال ۱۴۰۰، رشد پنج تا ۱۸ درصدی داشته است.
طی ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که ۹ میلیون و ۹۷۹ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن، ۱۸ درصد بیشتر شده است.
پس از آن در مجموع، از ۳۰ میلیون و ۴۳۳ هزار تن شمش فولادی تولید شده در کشور ۲۳ میلیون ۶۷ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود هفت میلیون و ۳۷۲ هزار تن آن صادر شده است. همچنین از حدوداً ۲۱.۵ میلیون تن محصولات فولادی تولید شده ۱۹ میلیون و ۴۰۲ هزار تن صرف مصارف داخلی شده است که میزان مصارف هردو افزایش ۱۴ درصدی نسبت به میزان مصرف در سال ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند.
طی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۰ میلیون و ۲۲۹ هزار تن شمش فولادی و ۱۷ میلیون تن محصولات فولادی در کشور مصرف شده بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ماه، مقاطع تخت فولادی حدود ۴۶۸ هزارتن صادر و بالغ بر ۹ میلیون تن صرف مصرف داخلی شد که مصرف این مقاطع نسبت به مدت مذکور در سال ۱۴۰۰ که هشت میلیون و ۴۱۵ هزار تن بوده است، هشت درصد بیشتر شده است.
در نهایت مصرف آهن اسفنجی پنج درصد رشد کرده و از ۲۹ میلیون و ۲۷۳ هزار تن به ۳۰ میلیون و ۸۶۶ هزار تن رسیده است. در سال ١٤٠١ قریب به ۳۱ میلیون و ۷۳۰ذ هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها ۸۶۴ هزار تن آن صادر شده است.

منبع: ایسنا