با توجه به داده های منتشر شده، تولید محصولات فولادی بلند چین در آوریل ۲۰۲۳ با افزایش ۲.۱ درصدی نسبت به سال قبل همراه بود.


داده‌ های اداره ملی آمار نشان داد تولید میلگرد فولادی چین در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۲۱.۱ میلیون تن بوده است. این در حالی است که میزان تولید میلگرد فولادی چین در آوریل ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش داشته است. بررسی ها نشان می دهد میزان تولید انباشته میلگرد فولادی چین از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ حدود ۷۷.۳۴ میلیون تن گزارش شده که نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشته است.
فعالان بازار در روز یک شنبه (۲۱ می) اعلام کردند در ماه آوریل، میزان تولید ورق فولادی با ضخامت متوسط و عریض ۱۸.۲۵ میلیون تن بوده است. این در حالی است که میزان تولید ورق فولادی در ماه آوریل ۲۰۲۳ در چین نسبت به مدت مشابه در سال قبل با افزایش ۱۱.۰ درصدی همراه بوده است.
به نقل از چندین منبع خبری، باید توجه داشت که تولید انباشته ورق فولادی در چین از ژانویه تا آوریل ۶۶.۸۶ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که میزان تولید انباشته ورق فولادی در چین از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ با افزایش ۹.۳ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.
در این میان تحلیل گران بازار در روز یک شنبه (۲۱ می) گزارش دادند میزان تولید کلاف میلگرد فولادی چین در ماه آوریل ۲۰۲۳ حدود ۱۲.۴۸ میلیون تن بود. این در حالی است که میزان تولید کلاف میلگرد فولادی چین در ماه آوریل نسبت به سال قبل کاهش ۰.۴ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین به نقل از برخی تاجران، بررسی ها نشان می دهد میزان تولید انباشته کلاف میلگرد فولادی چین در ماه آوریل از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ حدود ۴۷.۷۹ میلیون تن گزارش شد. این در حالی است که میزان تولید انباشته کلاف میلگرد فولادی چین در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ حدود ۵.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
علاوه بر این معامله گران در روز یک شنبه (۲۱ می) اعلام کردند، میزان تولید سنگ آهن (ROM) چین در ماه آوریل ۲۰۲۳ حدود ۷۵.۱ میلیون تن بود. این در حالی است که میزان تولید سنگ آهن (ROM) چین در ماه آوریل ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۰.۷ درصد رشد داشته است.
چندین منبع خبری اعلام کردند تولید انباشته سنگ آهن چین از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ حدود ۳۱۴.۳۸ میلیون تن بود. این در حالی است که میزان تولید انباشته سنگ آهن چین از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۰ درصد افزایش داشته است.

منبع: آرتان پرس