در تاریخ ۲۴ مه ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۳ خرداد ماه)، قیمت اسلب و بیلت ثابت مانده است.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۴۸۰ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران بدون تغییر، با نرخ میانگین ۴۸۰ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۲۶ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه بدون تغییر، به قیمت ۵۲۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان