قیمت‌های جهانی فولاد در ماه می اصلاح منفی داشته چراکه افزایش نرخ‌ بهره در سراسر جهان و اقدامات ضدتورمی بر تقاضا تأثیر منفی گذاشته است. آمار اقتصادی ماه آوریل چین باعث ایجاد عدم اطمینان بیشتر در مورد چشم انداز تقاضا در کوتاه مدت شده است. قیمت ورق گرم نیز در این بین نزولی بوده زیرا کشورهای صادرکننده اصلی – به ویژه چین و هند – شاهد کاهش شدید قیمت‌ها به میزان 75 تا 80 دلار در هر تن بودند. قیمت ورق گرم صادراتی چین در ماه می 12 درصد کاهش یافته و از حدود 656 دلار در هر تن در ماه آوریل به حدود 580 دلار در هر تن فوب رسیده است.
ورق گرم صادراتی هند نیز در ماه می از 695 دلار در هر تن به 612 دلار در هر تن فوب رسید. قیمت ورق گرم ژاپن نیز بيش از 50 دلار در هر تن کاهش یافته است. افت تقاضا و کاهش قیمت مواد اولیه علل اصلی روند نزولی بازار ورق می باشد.

منبع: ایفنا