دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان ترک فعل در تحقق درآمد معادن دولت قبل وصول شد.


علی کامیار گفت: باتوجه به اقدامات جدید دولت در اصلاح و عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها، تمامی دستگاه‌ها موظف به همکاری برای تحقق این مهم هستند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ما برای پیشگیری از تخلف این است که روند قانونگذاری و اجرای آن را اصلاح کنیم چرا که اگر قانون به درستی اجرایی شود در عمل نیز شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود.
دادستان دیوان محاسبات گفت: امروز دیوان محاسبات در بخش های مختلف و با پیشگیری از ترک فعل هایی که اتفاق می افتاد به دستاوردهای بزرگی رسیده است، به طور مثال در وصول حقوق دولتی معادن موفق شدیم نسبت به وصول ۱۵ هزار میلیارد تومان از این حقوق دولتی اقدام کنیم که این مهم نیز تاثیر بسزایی در عمران و آبادانی کشور داشته است.
وی بیان کرد: همچنین با پیشگیری از ترک فعل ها با ورود دیوان محاسبات در حدود ۱۲ همت(۱۲ هزار میلیارد تومان) از هدفمندی یارانه به اشتغال و چرخه تولید بازگشت که اگر غفلت می شد چنین اتفاق هایی نمی افتاد.

منبع: فولادبان