به گفته «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، اکتشافات ضامن توسعه پایدار است؛ از همین رو شرکت مس فعالیت‌های اکتشافی خود را بیش از پیش گسترش داده. در داده‌نمای پیشِ رو مهم‌ترین فعالیت‌های اکتشافی شرکت مس در سال۹۸ را می‌بینید.


در داده‌نمای بالا مهم‌ترین فعالیت‌های اکتشافی شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۹۸ را می‌بینید. اجرای مطالعات اکتشافی شناسایی و پی‌جوئی در بیش از ۱۰ پهنه اکتشافی و بیش از ۷۰ هزار متر حفاری اکتشافی و ژئوتکنیک بخشی از این فعالیت‌هاست.

دانلود فایل با کیفیت بالا

مطالعه‌ی بیشتر: