جستجو

روز: 4 آذر 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استارتاپ

پای لنگ فرهنگ مشاوره کسب‌وکار

در استان همدان هنوز صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از ایده ها وجود ندارد و تعدادی از صنایع توانمند از نظر اقتصادی برای ایجاد واحدهای فناورانه و نوآورانه وارد عمل شده اند تا با حمایت از ایده پردازان، کسب و کار خود را توسعه دهند و در سود حاصل از فناوری جدید با ایده پردازان شریک شوند.

معدن

تشکیل سرمایه ثابت بخش معدن در ۳سال گذشته منفی بود/ لزوم توسعه متوازن حلقه‌های زنجیره از معادن تا فولادسازها

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جمله دغدغه‌هایی است که دست اندرکاران معدنی مدام بر آن تاکید داشته‌اند؛ اگرچه در شرایط کنونی که امکان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن ایران به حداقل رسیده نیاز به تشویق سرمایه‌گذاران داخلی بیش از پیش احساس می‌شود با این وجود برخی سیاست گذاری‌ها مانع از جذب بیشتر سرمایه به سمت این بخش می‌شود.

مجتمع فولاد خراسان

رشد تولیدات مجتمع فولاد خراسان بی اعتنا به تحریم ها ادامه دارد

آبان ماه امسال در کارخانه های «فولادسازی»، «احیاء مستقیم»، و همچنین «گندله سازی» این مجتمع به ترتیب شاهد افزایش ۱۶۳۲ تنی رکورد تولیدشمش،  ۱۶۵ تنی تولید آهن اسفنجی و نیز ثبت ۴۶۵۴ تن افزایش ماهانه تولید گندله نسبت به آخرین نصاب هاب کسب شده در ماه های پیشین بوده ایم.