جستجو

روز: 28 آبان 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

احمد جمالی مناطق آزاد و ویژه

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه در گفت‌وگو با معدن‌مدیا؛
«ماکو»، منطقه‌ای مستعد برای فعالیت‌های معدنکاری و فراوری/ مناطق آزاد از مشوق‌های صادراتی برخوردارند

گفت‌وگوی معدن‌مدیا با احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و