به نظر برخی تحلیلگران علیرغم چالش هایی که بازار فولاد روسیه با آن مواجه بوده در سال جاری عملکرد مطلوبی داشته است. در نه ماه اول سال 2023، صنعت فولاد روسیه رشد ثابتی را نشان داد و حجم تولید فولاد 3.5 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، تولید آن نسبت به قبل از کرونا هم فراتر رود و به بیش از 74 میلیون تن برسد که 2.5 میلیون تن بیشتر از سال 2022 است که البته عمدتاً به دلیل رشد تقاضای داخلی است.

در مقایسه با سال گذشته، تقاضا برای محصولات نوردی از سوی مصرف کنندگان روسی با بیش از 11 درصد افزایش به 3 میلیون تن رسید. جایگزینی واردات همچنان در دستور کار است و سهم محصولات فولادی وارداتی در بازار روسیه به 6 درصد کاهش یافته است.

منبع: ایفنا