جستجو

برچسب: آلومینیوم

مس

شروع سبز فلز سرخ

کمبود عرضه و رشد تقاضا همزمان با آغاز بازگشایی‌‌‌ها در چین موجب شده است تا