تولید آلومینیوم جهان طی سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶۹ میلیون تن افزایش یافت. چین کماکان در صدر جدول تولیدکنندگان قرار دارد.


میزان تولید جهانی آلومینیوم از ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۶۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش یافت. این در حالی است که میزان ظرفیت تولید این محصول تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی به ۷۷ میلیون تن ارتقا یافت.

چین صدرنشین بی رقیب تولید آلومینیوم جهان

چین با تولید ۴۰ میلیون تن آلومینیوم و ظرفیت تولید سالانه ۴۴ میلیون تن از این محصول در سال ۲۰۲۲ میلادی توانست همچنان به عنوان صدر نشین بی رقیب تولید آلومینیوم جهان باقی بماند. میزان تولید این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن و میزان ظرفیت تولید نیز ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن اعلام شده بود.
طی مدت یادشده، هند با تولید ۴ میلیون تن و روسیه با تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آلومینیوم در رتبه های دوم و سوم تولید این محصول در جهان قرار گرفتند. این در حالی است که میزان ظرفیت سالانه تولید آلومینیوم این کشورها در سال ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ۴ میلیون تن اعلام شده است.
همچنین کانادا و امارات متحده عربی به ترتیب با تولید ۳ میلیون تن و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و نیز ظرفیت تولید ۳ میلیون و ۳۰۰هزار تن و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن آلومینیوم به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم جهان ایستادند.

ذخایر بوکسیت پاسخگوی نیاز آینده صنعت

سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا پیش بینی می کند میزان ذخایر بوکسیت جهان حدود ۵۵ تا ۷۵ میلیارد تن است که این میزان برای پاسخگویی به نیاز آینده صنعت آلومینیوم کافی است.

منبع: ایراسین