رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: اتحادیه اروپا

اقتصاد اروپا

تداوم رکود در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای سومین رکود سالانه خود در چهار سال گذشته است، البته این رکود در سطح متوسط خواهد بود. پیش از این، روند مثبت مشاهده