رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی

معدن

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد:
دولت از دخالت در اقتصاد، حتی با انگیزه مثبت، دست بردارد!

تنظیم متن: معدن‌مدیا کامران وکیل، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در رابطه با واگذاری 1200 معدن غیرفعال از طریق مزایده، با تاکید بر این نکته که