رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

🔸 درباره شرکت های پروژه محور چه می دانید؟
🔸 شرکت های پروژه محور چه تفاوتی با سایر شرکت های بورسی دارند؟
🔸 نحوه سوددهی شرکت تجلی چگونه است؟
در این ویدیو «مرتضی علی اکبری» مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات درباره نحوه شکل گیری شرکت تجلی، چگونگی فعالیت این شرکت در بازار سرمایه و تفاوت آن با سایر شرکت های بورسی می گوید.

مطالعه‌ی بیشتر: