رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت های صادراتی محصولات فولادی تخت و اسلب روسیه در هفته منتهی به دوشنبه (۲۴ می) به دلیل فرصت های صادراتی محدود و میزان تقاضای پایین با کاهش بیشتری مواجه شد و صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ های غرب فقط می‌ توانند به آسیا و ترکیه مواد عرضه کنند، با این وجود همچنان میزان تقاضا در این مناطق کم بوده است.

ارزیابی بازار محصولات فولادی تخت روسیه

شاخص قیمت برای کویل نورد گرم فولادی صادراتی مربوط به کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۲۳ می، ۷۴۰ تا ۸۲۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه تخمین زده شد که نسبت به قیمت ۷۵۰ تا ۸۳۰ دلار در هر تن در هفته گذشته ۱۰ دلار کاهش داشت.

همچنین قیمت پیشنهادی کویل نورد گرم از روسیه ۷۸۰ – ۸۶۰ دلار به ازای هر تن cfr یا حدود ۷۴۰ – ۸۲۰ دلار در هر تن فوب (بسته به تامین کننده) بود و قیمت پیشنهادی برای بازارهای آسیایی ۷۰۰ تا ۷۲۰ دلار در هر تن فوب از بنادر خاور دور شنیده شد.

در همین حال، شاخص قیمت کویل نورد سرد فولادی صادراتی مربوط به کشورهای مستقل مشترک المنافع، در ۲۳ می حدود ۸۵۰ – ۹۳۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه ارزیابی شد که نسبت به طول هفته تغییری نداشت.

ارزیابی شاخص قیمت برای ورق سنگین فولادی ۸ – ۵۰ میلی متری صادراتی مربوط به کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز، در همان روز نسبت به قیمت ۷۵۰ – ۸۳۰ دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه در یک هفته پیش (مطابق با بازار کویل نورد گرم)، به قیمت ۷۴۰ – ۸۲۰ دلار در هر تن کاهش یافت.

ارزیابی بازار اسلب روسیه

عواملی مانند ادامه روند نزولی در بخش محصولات فولادی نهایی تخت و همچنین فرصت های فروش محدود، همچنان بر بازار اسلب روسیه فشار می‌ آورد و قیمت ها در حوزه دریای سیاه و در شرق دور کاهش یافته است.

ترکیه و چین در میان مشکلات ناشی از تحریم های غرب علیه روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، برخی از معدود بازارهایی هستند که می توانند و مایل به خرید مواد از روسیه هستند.

خریداران ترکیه ای اعلام کردند که ترجیح می دهند از خرید مواد روسی به دلیل برخی خطرات خودداری کنند، از این رو قیمت پیشنهادی اسلب روسیه به ترکیه در هفته ۲۰ دلار در هر تن کاهش یافت و به ۶۷۰ – ۶۸۰ دلار در هر تن Cfr رسید که معادل ۶۳۰ – ۶۴۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه است.

در همین حال،‌ شایعاتی در بازار درباره فروش محموله روسی به ترکیه به قیمت ۶۵۰ دلار به ازای هر تن Cfr، معادل ۶۱۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه وجود داشت، اما این معامله توسط منابع بازار به طور گسترده تأیید نشد.

یک تاجر اروپایی با در نظر گرفتن ارقام نسبتا پایین موجود برای خریداران آسیایی، قیمت فوق را بسیار خوب [برای فروشندگان روسی] نامید.

شاخص هفتگی قیمت برای اسلب فولادی صادراتی، مربوط به کشورهای مستقل مشترک المنافع نسبت به طول هفته کاهش یافت و در روز دوشنبه (۲۳ می) به ۶۱۰ تا ۶۳۰ دلار در هر تن فوب رسید.

در هفته گذشته شاخص قیمت پیشنهادی برای اسلب روسی در چین بین ۶۱۵ تا ۶۳۰ دلار در هر تن cfr متفاوت بود. با این حال، برخی منابع هم قیمت های پایین تر (۵۹۰ دلار در هر تن cfr) و هم به طور قابل توجهی بالاتر را در بازار گزارش کردند.

در همین حال، یک منبع خبری اعلام کرد، از خریداران چینی قیمت های پیشنهادی ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار در هر تن cfr شنیده، البته معامله ای صورت نگرفته است. در همین حال، یک محموله به قیمت ۶۰۰ دلار در هر تن Cfr فروخته شده که نسبت به رزرو قبلی در نیمه اول ماه می ۳۰ دلار در هر تن کمتر است.

منبع : آرتان پرس / متال بولتن