رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ضرورت دارد با یک هماهنگی جامع، زمینه به حداقل رساندن آثار ناشی از ناترازی تولید و مصرف برق به وجود بیاید و این کار انجام شود.


بهرام سبحانی با اشاره به مسئله تامین برق صنایع در فصل گرم اظهار داشت: براساس شنیده‌ها، هماهنگی لازم برای مدیریت مصرف برق میان وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت نیرو انجام شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به اینکه آیا توفق وزارت صمت و وزارت نیرو اثرگذار بوده است، گفت: این سوال را به حالت کلی نمی‌شود پاسخ داد و بستگی به زنجیره و خطوط تولید هر شرکت زمینه تغییر آثار این توافق را پدید می‌آورد.

با هماهنگی جامع آثار منفی ناشی مدیریت مصرف برق به حداقل می‌رسد

وی در بیان حداقل شدن مدیریت مصرف برق در صنایع بزرگ فولاد گفت: صنایع بزرگ در راس زنجیره‌های تولید قرار دارند و طبیعتا باید آثار مدیریت مصرف برق در این بخش به حداقل باشد.

سبحانی در بیان اینکه محدودیت تامین برق یک واقعیت است، گفت: مهم این است که با یک هماهنگی جامع زمینه به حداقل رساندن آثار ناشی از ناترازی تولید و مصرف برق به وجود بیاید و این کار انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در تشریح عزم دولت به منظور صفر کردن آثار ناشی از ناترازی تولید و مصرف برق اظهار کرد: این امکان وجود دارد که به لحاظ فنی و اقدامات کارشناسی زمینه جلوگیری از آثار منفی ناترازی برق به وجود بیاید.

سبحانی تأکید کرد: هماهنگی وزارت نیرو با بخش خصوصی صنعت فولاد کشور مناسب است و بخش خصوصی فولاد از این نحوه تعامل وزارت نیرو استقبال می‌کند و مدیریت بهتری در این بخش رخ می‌دهد.

منبع: خبرگزاری فارس