آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 95 سنت رشد روزانه داشته 129.95 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است. خرید ها افزایش داشت و موجب بهبود قیمت شد. از طرفی قیمت کنسانتره سنگ آهن در بازار داخلی چین نیز بالا رفت از جو مثبت بازار حمایت نمود.

منبع: ایفنا