طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات فولاد میانی یک درصد کاهش یافته است.


انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار و ریز جزئیات واردات و صادرات صنعت فولادی را در ده ماهه انتهایی سال ۱۴۰۱ منتشر کرد که مجموعا صادرات فولاد کشور که شامل فولاد میانی و محصولات فولادی می شود مقدار هشت میلیون و ۴۳۳ هزار تن بوده و میزان صادرات فولاد میانی کشور پنج میلیون و ۷۴۸ هزار تن که این مقدار نسبت به میزان سال گذشته یک درصد کاهش را نشان می دهد.
سهم صادرات بیلت و بلوم در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نیز، چهار میلیون و ۳۶۳ هزار تن و اسلب یک میلیون و ۳۸۵ هزار تن بوده است، صادرات اسلب نیز کاهش ۲۷ درصدی داشته و تنها صادرات بیلت و بلوم ۱۱ درصد افزایش داشته است.
بنا براین گزارش میزان صادرات کل فولادی کشور در ده ماهه سال ۱۴۰۱، دو میلیون و ۶۸۵ هزار تن بوده که آنهم نسبت به زمان مشابه سال پیش خود مقدار دو درصد کاهش یافته است.
در میان محصولات فولادی صادرات مقاطع طویل فولادی، دو میلیون و ۳۲۸ هزار تن بوده که نسبت به سال پیش چهار درصد افزایش یافته است.
میلگرد دو میلیون و ۶۵ هزار تن صادر شده است و مقاطع تخت فولادی با کاهش ۲۸ درصدی به ۳۵۷ هزار تن رسیده است.
آهن اسفنجی ۷۴۴ هزار تن بوده و نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است.

منبع: بازار