در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۳۰ فروردین ماه)، قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران همچنان ثبات قیمت را تجربه می‌کند.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین ۵۵۱ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۶۰ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه بدون تغییر، به قیمت ۵۸۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان