انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش ماهانه خود نسبت به رشد بیشتر تقاضای فولاد در سال 2024 ابراز امیدواری کرده البته از طرفی برآوردهای سال 2023 را برای بسیاری از کشورها به جز چین کاهش داده است. در چین رشد تولید فولاد تقاضای مواد اولیه را بالاتر برده است.


طبق گزارش این انجمن در سال 2024 مناطقی چون کشور هند و اروپا روند رشد جهانی بازار فولاد را بهبود می بخشد و در چین تقاضای فولاد پس از رشد 2 درصدی در 2023 سال آینده در ثبات خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در مبحث کربن‌زدایی و پویایی اقتصادهای نوظهور حتی با کاهش سهم چین در روند رشد جهانی، بطور فزاینده‌ای باعث حرکت مثبت تقاضای جهانی فولاد می‌شود.
انجمن جهانی فولاد تقاضای فولاد چین را برای سال 2023 تا 939.3 میلیون تن برآورد کرده در حالی که برآورد قبلی 914 میلیون تن بود. پیش بینی ها برای تقاضای فولاد اروپا، ژاپن، کره جنوبی، امریکا و خاورمیانه نسبت به پیش بینی های ماه اکتبر سال 2022 کاهش داشت. در این بین تورم پایدار همچنان یک ریسک نزولی است و به طور بالقوه نرخ بهره را بالا نگه می دارد.
به طور کلی انتظار می رود رشد تقاضای جهانی فولاد در آینده به محرک های با مقیاس کوچکتر متکی باشد که عمدتاً در آسیا متمرکز خواهند بود که بیشتر به این دلیل است که اقتصاد چین به سمت مصرف کننده و خدمات محوری حرکت می کند تا سهم خود را از تقاضای جهانی فولاد محدود سازد.

منبع: ایفنا