قیمت قراضه وارداتی افت 1.5 دلاری داشته روز گذشته به 428.5 دلار هر تن سی اف آر رسیده است. محموله ای برای قراضه سنگین 20-80 امریکا در 428.5 دلار و قراضه بونوس در 448.5 دلار هر تن سی اف آر نهایی شد. در حالی که معامله قبلی از حدود 430 دلار بود. فعالان بازار معتقدند قیمت بازار در کوتاه مدت حدود 425 دلار هر تن سی اف آر خواهد بود. ظاهرا بهترین قیمت برای قراضه اروپا هم در حال حاضر 420 دلار هر تن سی اف آر می باشد.
به طور کلی بازار هنوز ضعیف است از این رو افت قیمت احتمالی عجیب نخواهد بود از طرفی بهبود بازار چین و خاور دور می توند روند بازار ترکیه را نیز تغییر دهد.
قابل ذکر است آخرین قیمت قراضه آ3 نیز در بازار واردات ترکیه 380 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.

منبع: ایفنا