در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۵ اردیبهشت ماه)، قیمت اسلب و بیلت منطقه کاهش یافته است.
در همین حال، هر تن اسلب صادراتی ایران بدون تغییر، با قیمت ۵۱۸ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران هم بدون تغییر و با نرخ میانگین ۵۱۶ دلار مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS با کاهش ۹ دلاری، با نرخ ۵۵۱ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه با افت ۵ دلاری، به قیمت ۵۸۲ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان