جستجو

روز: 5 اردیبهشت 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سنگ آهن

سنگ آهن ارزان تر شد

قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین با توجه به عدم فعالیت بازار