در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۶ اردیبهشت ماه)، قیمت اسلب و بیلت در بازار جهانی تغییری نداشته است.
در همین حال، هر تن اسلب صادراتی ایران بدون تغییر، با قیمت ۵۱۸ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران هم بدون تغییر و با نرخ میانگین ۵۱۶ دلار مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۵۱ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه نیز تغییری نداشت و به قیمت ۵۸۲ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان