صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را برای آسیا به دلیل بهبود وضعیت کرونا در چین تقویت کرد اما در عین حال، نسبت به پیامدهای تورم بالا و نوسانات بازار جهانی در پرتو بحران‌های بخش بانکی در غرب هشدار داد.


این صندوق تاکید کرد که بهبود اقتصاد چین مبنایی را برای منطقه تشکیل خواهد داد و انتظار می‌رود که تأثیر آن در آسیا بر مصرف و تقاضا در بخش خدمات و نه بر سرمایه گذاری متمرکز شود.
صندوق بین المللی پول همچنین در گزارش خود در مورد چشم انداز اقتصادی منطقه گفت: آسیا-اقیانوسیه پویاترین مناطق مهم جهان در سال ۲۰۲۳ خواهد بود که عمدتاً ناشی از چشم انداز خوش بینانه نسبت به چین و هند است.
این صندوق افزود: انتظار می‌رود مانند سایر نقاط جهان، تقاضای داخلی بزرگترین محرک رشد در سراسر آسیا در سال ۲۰۲۳ باقی بماند.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که اقتصاد آسیا در سال جاری پس از رشد ۳.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۶ درصد رشد کند که حدود ۷۰ درصد به رشد جهانی کمک می‌کند و بنابراین صندوق انتظارات خود را برای اقتصاد آسیا ۰.۳ درصد نسبت به برآوردهای خود در اکتبر گذشته تقویت کرد.
این گزارش حاکی از آن است که چین و هند به ترتیب با رشد ۵.۲ و ۵.۹ درصدی محرک‌های اصلی رشد اقتصاد آسیا خواهند بود؛ اگرچه انتظار می‌رود کاهش رشد در بقیه کشورهای آسیا در سال جاری متوقف شود.
با این حال، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد آسیا در سال آینده را ۰.۲ واحد کاهش داد و به ۴.۴ درصد رساند و نسبت به خطراتی که چشم انداز آن را تهدید می کند، مانند تورم سرسخت و کاهش تقاضای جهانی و همچنین تأثیر فشارهای بخش بانکی در ایالات متحده و اروپا هشدار داد.

منبع: فولادبان