در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲۰ اردیبهشت ماه)، قیمت اسلب و بیلت همچنان با ثابت مانده است.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۴۸۰ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران نیز بدون تغییر، با نرخ میانگین ۴۸۵ دلار مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۴۳۸ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه بدون تغییر، به قیمت ۵۶۰ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان