بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا در سکوت به سر می برد که به دلیل رکود بازار مقاطع منطقه می باشد. قیمت بیلت پیشنهادی و قیمت های درخواستی خریداران اختلاف زیادی دارد و بازار فعال نیست. متوسط قیمت در فیلیپین 520 دلار هر تن سی اف آر است که تغییر هفتگی نداشته است.
بیلت صادراتی پیشنهادی ویتنام 10 دلار افت داشته 490 دلار هر تن فوب است. در تایلند بیلت وارداتی 5 تا 10 دلار ارزان تر شده 530 تا 535 دلار هر تن سی اف آر است.

منبع: ایفنا