با توجه به افزایش تقاضا، میزان تولید جهانی محصولات فولادی در آوریل ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل با کاهش ۲.۴ درصدی همراه شد.


رتبه بندی جهانی ۶۴ کشور تولید کننده محصولات فولادی توسط انجمن جهانی فولاد نشان می دهد تولید جهانی محصولات فولادی در آوریل ۲۰۲۳ به ۱۶۱.۴ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۲.۴ درصدی همراه بوده است.
فعالان بازار در روز دوشنبه (۲۲ می) اعلام کردند مجموع کل تولید محصولات فولادی در کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین در آوریل ۲۰۲۳ به ۷.۵ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در آوریل ۲۰۲۳ حدود 5.9 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش و ۱.۳ درصد نسبت به مارس ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
با توجه به داده های منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد در روز دوشنبه (۲۲ می)، ده کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی در دسامبر ۲۰۲۲ شامل موارد زیر است:
بررسی ها نشان می دهد چین در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۹۲.۶ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به آوریل سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۵ درصد افت داشته است.
همچنین به نقل از برخی منابع خبری، هند دومین کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی است که در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۱۰.۷ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به آوریل ۲۰۲۲ با رشد ۳.۲ درصدی همراه بوده است.
معامله گران اعلام کردند میزان تولید محصولات فولادی در کشور ژاپن نیز در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۷.۲ میلیون تن بوده است که نسبت به آوریل ۲۰۲۲ کاهش ۳.۱ درصدی را تجربه کرده است.
باید توجه داشت که ایالات متحده آمریکا چهارمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۶.۶ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که تولید محصولات فولادی در این کشور در آوریل ۲۰۲۳ با کاهش ۵.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.
تحلیل گران بازار گزارش دادند کشور روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۶.۴ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به آوریل ۲۰۲۲ حدود ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
بررسی ها نشان می دهد ششمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی کشور کره جنوبی است که در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۵.۷ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور نسبت به آوریل ۲۰۲۲ با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است.
همچنین به نقل از برخی منابع خبری، آلمان هفتمین کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی است که در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۳.۲ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به آوریل ۲۰۲۲ کاهش ۳.۸ درصدی را تجربه کرده است.
باید توجه داشت که کشور ایران هشتمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۳.۱ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که تولید محصولات فولادی در این کشور در آوریل ۲۰۲۳ با افزایش ۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.
معامله گران اعلام کردند میزان تولید محصولات فولادی در کشور برزیل نیز در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۲.۸ میلیون تن بوده است که نسبت به آوریل ۲۰۲۲ حدود ۵.۹ درصد افت داشته است.
تحلیل گران بازار گزارش دادند کشور ترکیه نیز در آوریل ۲۰۲۳ حدود ۲.۷ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به آوریل ۲۰۲۲ حدود ۲۰.۶ درصد افت داشته است.
در این میان معامله گران در روز دوشنبه (۲۲ می) گزارش دادند در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳، تولید جهانی محصولات فولادی به ۶۲۲.۷ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.
بررسی ها نشان می دهد در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین کل تولید محصولات فولادی را به ۲۸.۹ میلیون تن رساندند. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ در این کشورها حدود ۷.۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۲ تولید جهانی محصولات فولادی به ۱.۸۳۱ میلیارد تن رسید. این در حالی است که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ همراه بوده است. بررسی ها نشان می دهد کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین برای سال ۲۰۲۲ کل تولید محصولات فولادی را به ۸۵.۲ میلیون تن رساندند که حدود ۲۰.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
فعالان بازار در روز دوشنبه (۲۲ می) گزارش دادند اوکراین در سال ۲۰۲۲ تولید محصولات فولادی را ۷۰.۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش داد و به ۶.۳ میلیون تن رساند. به این ترتیب کشور اوکراین به دلیل جنگ، به رتبه ۲۵ در رده بندی تولیدکنندگان فولاد جهان بر أساس رتبه بندی انجمن جهانی فولاد سقوط کرد.

منبع: آرتان پرس