جستجو

عزیزاله عصاری ضمن تمجید از استقبال مردم برای ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه در رابطه با سوداگری در این عرصه هشدار داد.


به گزارش معدن مدیا و به نقل از معدن نیوز، عزیزاله عصاری ضمن تمجید از استقبال مردم برای ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه در رابطه با سوداگری در این عرصه هشدار داد.

مدیرعامل سابق هلدینگ توسعه معادن و فلزات گفت : استقبال جامعه و سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان محلی امن و راحت الوصول برای نگهداشت سرمایه در چرخه پولی، کنترل نقدینگی و تامین سرمایه تولید بسیار موثر و بطور کل اتفاق مبارکی در اقتصاد کشور ماست.

وی اظهار داشت: چنانچه اختیار عمل به شرکت های تولیدی بزرگ داده شود، این حجم ورود سرمایه به بورس می تواند تاثیر بسیار زیادی بر رونق تولید و تامین سرمایه طرح های توسعه ای تولیدی داشته باشد.

عصاری با اشاره به احتمال ظهور سوداگری و  سفته بازی در بازار سرمایه تاکید کرد: نقطه قابل توجه اینجاست که متاسفانه امروزه افزایش قیمت سهام و رشد نسبت به قیمت بازدهی شرکتها و بطور کل بازار سرمایه با کاهش آتی ارزش پول ملی رابطه ای مستقیم پیدا کرده و به عبارتی دیگر ارزش جایگزینی شرکت‌ها با نرخ های برابری بالاتر ارز و قیمتهای بالاتر سرمایه تعیین شده است.

وی ادامه داد پدیده مذکور می تواند عواید سوداگرانه معمول این نوع بازارها را به همراه داشته باشد که تداوم روند مذکور سبب انتقال و سرریز بخشی از عواید سوداگرانه به بازارهای مستغلات و ارز و در نتیجه رشد بیشتر قیمت آنها می  شود.

عصاری تاکید کرد: در شرایط کنونی و با هدف کنترل و هدایت نقدینگی و کنترل رفتارها و نتایج احساسی در بازار، مدیریت حجم مبنا و دامنه بازار سهام توسط دست اندرکاران سازمان بورس ضروری خواهد بود.

وی همچنین اطهار امیدواری کرد: انتظار می رود دولت در مواجه با کسری بودجه نسبت به انتشار اوراق با شرایط جذاب در جامعه اقدام نماید تا در عین حال هم تامین مالی صورت گیرد و هم در کنترل نقدینگی مفید واقع شود.

مطالعه‌ی بیشتر: