جستجو

با توجه به داده های منتشر شده، میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ماه نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۳.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.


رتبه بندی جهانی ۶۴ کشور تولید کننده محصولات فولادی توسط انجمن جهانی فولاد نشان می دهد تولید جهانی محصولات فولادی در نوامبر ۲۰۲۳ به ۱۴۵.۵ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ماه نوامبر ۲۰۲۳ با افزایش ۳.۳ درصدی نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ همراه بوده است. همچنین باید توجه داشت که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ماه نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

فعالان بازار در روز شنبه (۲۳ دسامبر) اعلام کردند مجموع کل تولید محصولات فولادی در کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین در نوامبر ۲۰۲۳ به ۷.۴ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشورها در اکتبر ۲۰۲۳ حدود 14.8 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد میزان افزایش تولید محصولات فولادی در این کشورها در نوامبر ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل حدود ۱۴.۸ درصد بوده است.

با توجه به داده های منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد در روز شنبه (۲۳ دسامبر)، ده کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی در نوامبر ۲۰۲۳ شامل موارد زیر است:

بررسی ها نشان می دهد چین در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۷۶.۱ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۰.۴ درصد رشد داشته است.

همچنین به نقل از برخی منابع خبری، هند دومین کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی است که در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۱۱.۷ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در نوامبر ۲۰۲۳ نسبت به اکتبر ۲۰۲۲ با رشد ۱۱.۴ درصدی همراه بوده است.

معامله گران اعلام کردند میزان تولید محصولات فولادی در کشور ژاپن نیز در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۷.۱ میلیون تن بوده است که نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ کاهش ۰.۹ درصدی را تجربه کرده است.

باید توجه داشت که ایالات متحده آمریکا چهارمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۶.۶ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که تولید محصولات فولادی در این کشور در نوامبر ۲۰۲۳ با افزایش ۶.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.

تحلیل گران بازار گزارش دادند کشور روسیه نیز در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۶.۴ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

بررسی ها نشان می دهد ششمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی کشور کره جنوبی است که در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۵.۴ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ با افزایش ۱۱.۹ درصدی همراه بوده است.

همچنین به نقل از برخی منابع خبری، آلمان هفتمین کشور برتر تولید کننده محصولات فولادی است که در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۲.۷ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ کاهش ۲.۴ درصدی را تجربه کرده است.

تحلیل گران بازار گزارش دادند کشور ترکیه نیز در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۳ میلیون تن محصول فولادی تولید کرد که نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۲۵.۴ درصد رشد داشته است.

معامله گران اعلام کردند میزان تولید محصولات فولادی در کشور ایران نیز در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۳ میلیون تن بوده است که نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۷.۶ درصد رشد داشته است.

باید توجه داشت که کشور برزیل دهمین کشور تولید کننده برتر محصولات فولادی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشور در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۲.۷ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که تولید محصولات فولادی در این کشور در نوامبر ۲۰۲۳ با کاهش ۳.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ همراه بوده است.

همچنین تحلیل گران بازار گزارش دادند میزان تولید جهانی محصولات فولادی در ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ به ۱.۷۱ میلیارد تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۰.۵ درصدی همراه بوده است.

به نقل از چندین منبع خبری، مجموع کل تولید محصولات فولادی در کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین در ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ به ۸۱.۴ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید محصولات فولادی در این کشورها در ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ حدود 4.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۲ تولید جهانی محصولات فولادی به ۱.۸۳۱ میلیارد تن رسید. این در حالی است که میزان تولید جهانی محصولات فولادی در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ همراه بوده است. بررسی ها نشان می دهد کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوکراین برای سال ۲۰۲۲ کل تولید محصولات فولادی را به ۸۵.۲ میلیون تن رساندند که حدود ۲۰.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

در این میان معامله گران در روز شنبه (۲۳ دسامبر) گزارش دادند اوکراین در سال ۲۰۲۲ تولید محصولات فولادی را ۷۰.۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش داد و به ۶.۳ میلیون تن رساند. به این ترتیب کشور اوکراین به دلیل جنگ، به رتبه ۲۵ در رده بندی تولیدکنندگان فولاد جهان بر أساس رتبه بندی انجمن جهانی فولاد سقوط کرد.

منبع: آرتان پرس

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.