قیمت بیلت در بازار داخلی چین 4 دلار افت روزانه داشته 552 دلار هر تن با 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است. افت قیمت میلگرد در بورس شانگهای و کاهش قیمت سایر محصولات فولادی بر بازار بیلت اثر گذاشت.
در بورس شانگهای قیمت قرارداد میلگرد تحویل ماه می 4 دلار ارزان تر شده 584 دلار هر تن ثبت شد.
قیمت ورق گرم در بازار داخلی نیز 9 دلار افت روزانه داشته 593 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. ورق سرد نیز با 6 دلار کاهش 689 دلار هر تن ثبت شد. در بورس شانگهای قیمت قرارداد ورق گرم تحویل ماه می 11 دلار ارزان تر شده 604 دلار هر تن ثبت شد.

منبع: ایفنا