میزان تولید جهانی فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۲ حدود ۵.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افت داشته است.


داده های منتشر شده توسط انجمن بین المللی فولاد ضد زنگ سازمان غیر دولتی نشان داد تولید جهانی فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۲ به ۵۵.۳ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان تولید جهانی فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۲ حدود ۵.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
فعالان بازار در روز سه شنبه (۴ آوریل) گزارش دادند بیشترین کاهش تولید فولاد ضد زنگ در ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ با ۱۴.۸ درصد کاهش سالانه ثبت شد.
به نقل از چندین منبع خبری، در سال ۲۰۲۲، کشورهای اروپایی به ویژه اوکراین، تولید فولاد ضد زنگ را به ۶.۲۹ میلیون تن رساند. این در حالی است که میزان تولید فولاد ضد زنگ در این کشور حدود ۱۲.۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
در این میان معامله گران در روز سه شنبه (۴ آوریل) اعلام کردند ایالات متحده نیز شاخص تولید فولاد ضد زنگ را در سال ۲۰۲۲ به ۲.۰۲ میلیون تن رساند که حدود ۱۴.۸ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.
به نقل از برخی تاجران، کشورهای مستقر در آسیا، به استثنای چین و کره جنوبی، تولید فولاد ضد زنگ سالانه در سال ۲۰۲۲ را به ۷.۴۱ میلیون تن رساندند. اما باید توجه داشت که میزان تولید فولاد ضد زنگ در این کشورها در سال ۲۰۲۲ با کاهش حدود ۴.۹ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.
همچنین برخی تحلیل گران در روز سه شنبه (۴ آوریل) گزارش دادند میزان تولید سالانه فولاد ضد زنگ در کشور چین در سال ۲۰۲۲ در محدوده ۳۱.۹۷ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که میزان تولید فولاد ضد زنگ در این کشور در سال ۲۰۲۲ کاهش ۲ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ تجربه کرده است.
به نقل از برخی منابع خبری، سایر کشورها به ویژه برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی، کره جنوبی و فدراسیون روسیه، حدود ۷.۵۸ میلیون تن فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۲ تولید کردند که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۱ درصد افت داشته است.
فعالان بازار در روز سه شنبه (۴ آوریل) گزارش دادند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، تولید جهانی فولاد ضد زنگ ۸.۶ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت و به ۱۳.۷۱ میلیون تن رسید.
به نقل از برخی تاجران، اروپا در اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲ شاخص تولید فولاد ضد زنگ را به ۱.۵ میلیون تن رساند که نسبت به جولای تا سپتامبر ۲۰۲۲ با افزایش ۲۸.۶ درصدی همراه بوده است.
همچنین بررسی ها نشان می دهد کشورهای آسیایی (به استثنای چین و کره جنوبی) نیز در اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲ حدود ۱.۷۷ میلیون تن فولاد ضد زنگ تولید کردند. این در حالی است که میزان تولید فولاد ضد زنگ توسط این کشور ها نسبت به جولای تا سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۱.۲ درصد افزایش یافته است.
در این میان معامله گران در روز سه شنبه (۴ آوریل) اعلام کردند کشور چین تولید فولاد ضد زنگ خود را در اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲ به 7.26 میلیون تن رساند. اما باید توجه داشت که میزان تولید فولاد ضد زنگ چین در اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲ حدود ۱۸.۲ درصد نسبت به جولای تا سپتامبر ۲۰۲۲ رشد داشته است.
به نقل از برخی منابع خبری، در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ ایالات متحده تولید فولاد ضد زنگ را به ۴۲۹ هزار تن رساند که نسبت به سه ماهه سوم ۲۰۲۲ با کاهش ۱۴.۲ درصدی همراه بوده است.
همچنین برخی تحلیل گران در روز سه شنبه (۴ آوریل) گزارش دادند سایر کشورها نیز در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ تولید فولاد ضد زنگ را به ۱.۴۸ میلیون تن رساندند. این در حالی است که میزان تولید فولاد ضد زنگ در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ کاهش ۲۵.۵ درصدی را نسبت به سه ماهه سوم ۲۰۲۲ تجربه کرده است.
همانطور که مرکز GMK قبلا گزارش داده بود، تولید جهانی فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۱ در محدوده ۵۶.۳ میلیون تن گزارش شد. اما بررسی ها نشان می دهد میزان تولید جهانی فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰.۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد داشته است.
به نقل از برخی تاجران، انتظار می رفت تولید جهانی فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۲ به صورت سالانه ۴ درصد افزایش یابد و به ۵۸.۶ میلیون تن برسد.
در این میان معامله گران در روز سه شنبه (۴ آوریل) اعلام کردند بر اساس پیش بینی MEPS، تولید جهانی فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۲۳ به ۶۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت. باید توجه داشت که تولید کنندگان فولاد ضد زنگ در چین و اندونزی سهم قابل توجهی در رشد این شاخص خواهند داشت.

منبع: آرتان پرس