جستجو

یوسف قربانی، دانشیار دانشکده شیمی مواد دانشگاه لینکلن انگلستان گفت: لیتیوم مورد نیاز انرژی صنعت معادل یک هزار برابر تولید سال ۲۰۱۷ است. آمار نشان می‌دهد میزان مس موردنیاز برابر است با تولیدی که در تمامی دوران بشر تا امروز رقم خورده است و این میزان باید تنها در ۵ سال تولید شود.


یوسف قربانی، دانشیار دانشکده شیمی مواد دانشگاه لینکلن انگلستان در دومین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال اظهار داشت: متاسفانه صنعت معدنکاری به عنوان یک صنعت آلوده در تمام جهان شناخته می‌شود، انرژی‌های نوین فرصت بی‌سابقه‌ای به معدنکاری می‌دهد تا بتواند بنا به شایستگی‌های خود بستر مناسبی برای دریافت جایگاه واقعی خود را ایجاد کند.

وی افزود: پنل‌های خورشیدی، ماشین های برقی و توربین بادی نیازمند استراتژی هوشمند هستند. موفقیت معدنکاری دیجیتال و حرکت به سمت تامین پایدار مواد معدنی می‌تواند بستر مهمی را برای شرکت های معدنی فراهم کرده و تصویر جهانی از معادن را بازسازی کند.

دانشیار دانشکده شیمی مواد دانشگاه لینکلن تکمیل کرد: اطلاعات کافی در زمینه کارکرد خودروهای الکتریکی وجود ندارد؛ در واقع جالب است بدانید که در یک ماشین الکتریکی نسبت به خودرو عادی ۶ برابر ماده بیشتر مصرف می‌شود که اغلب آن به فلزات و مواد معدنی مربوط می‌شود و عملا فرصت مناسبی را پیش روی این صنعت قرار می‌دهد.

یوسف قربانی عنوان کرد: آمار و ارقام بانک جهانی، اینستیتوهای انرژی و… پیش بینی کردند برای همه عناصر انرژی سبز، منابعی عظیمی نیاز داریم. برای مثال لیتیوم مورد نیاز انرژی صنعت معادل یک هزار برابر تولید سال ۲۰۱۷ است. آمار نشان می‌دهد میزان مس موردنیاز برابر است با تولیدی که در تمامی دوران بشر تا امروز رقم خورده است و این میزان باید تنها در ۵ سال تولید شود. نکته مثبت این است که ایران دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه عناصر نادر خاکی، لیتیوم و… است.

منبع: ایراسین