برچسب: صنعت معدنکاری

دانشیار دانشکده شیمی مواد دانشگاه لینکلن انگلستان در دومین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال؛
لیتیوم موردنیاز انرژی سبز ۱۰۰۰ برابر سال ۲۰۱۷ است/نقش حیاتی مس در آینده صنعت سبز

یوسف قربانی، دانشیار دانشکده شیمی مواد دانشگاه لینکلن انگلستان گفت: لیتیوم مورد نیاز انرژی صنعت

معدن

۵۰ معدن‌کار بزرگ ۲۰۲۲

در لیست ۵۰‌معدن‌کار برتر سال ‌نام‌هایی دیده می‌شود که عمدتا روی هوشمندسازی معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.