رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عوامل منفی بازار باعث شد که قیمت مفتول فولادی صادراتی روسیه در هفته منتهی به دوشنبه ۲۷ ژوئن کاهش بیشتری پیدا کند.

بازار مفتول صادراتی روسیه

کمبود تقاضا و کاهش قیمت فولاد و قراضه در ترکیه، محرک های اصلی ضعیف تر شدن بازار روسیه بود.

پیشنهادات مفتول صادراتی ترکیه در هفته گذشته با ۶۰ تا ۷۰ دلار کاهش به ۷۴۰ تا ۷۶۰ دلار در هر تن فوب رسید.

فست مارکت، در روز پنجشنبه ۲۳ ژوئن قیمت مفتول (کیفیت مش) صادراتی بندر اصلی فوب ترکیه را در حدود ۷۴۰ – ۷۶۰ دلار در هر تن ارزیابی کرد که نسبت به قیمت ۸۱۰ – ۸۲۰ دلار در هر تن یک هفته قبل ۶۰ – ۷۰ دلار کاهش یافت.

در همین حال، محاسبه فست مارکت برای شاخص روزانه قیمت ضایعات فولادی HMS 1 & 2 (80:20 ترکیبی) مبداء اروپای شمالی، Cfr ترکیه در روز پنجشنبه ۳۱۸.۴۵ دلار در هر تن بود، و ۱۰.۲۵ دلار در هر تن نسبت به روز گذشته و ۵۶.۳۵ دلار در هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

به دنبال آن، کارخانه های روسی پیشنهادات مفتول خود را برای مشتریان خارجی از قیمت ۶۸۵ تا ۶۹۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه به قیمت ۶۳۵ – ۶۴۰ دلار در هر تن فوب در یک هفته قبل کاهش دادند.

یک منبع تولید کننده گفت که تخفیف های بیشتر امکان پذیر است و دامنه قیمت های قابل اجرا به ۶۰۰ – ۶۴۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه می رسد.

ارزیابی قیمت برای مفتول فولادی (کیفیت مش) صادراتی fob دریای سیاه در روز دوشنبه ۴۵ – ۵۲ دلار در هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش داشت و به قیمت ۶۰۰ – ۶۳۵ دلار در هر تن رسید.

منبع: آرتان پرس