جستجو

برچسب: صنعت سبز

دانشیار دانشکده شیمی مواد دانشگاه لینکلن انگلستان در دومین همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال؛
لیتیوم موردنیاز انرژی سبز ۱۰۰۰ برابر سال ۲۰۱۷ است/نقش حیاتی مس در آینده صنعت سبز

یوسف قربانی، دانشیار دانشکده شیمی مواد دانشگاه لینکلن انگلستان گفت: لیتیوم مورد نیاز انرژی صنعت

محمدیاسر طیب نیا

گفت‌وگوی تصویری معدن‌مدیا با مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان؛
تشریح اقدامات فولاد مبارکه در مسیر تبدیل شدن به صنعت سبز/ هوشمندسازی در صنایع سختی مثل فولاد اجتناب‌ناپذیر است

محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، در گفت‌وگوی تصویری با معدن‌مدیا برنامه‌های فولاد مبارکه در