رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: فولاد خراسان

رئیس تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت مجتمع فولاد خراسان:
صرفه‌جویی چندین میلیارد تومانی با اجرای پروژه‌های بهبود در فولاد خراسان

فولاد خراسان با استقرار نظام پیشنهادات و توجه به تعالی سازمانی در سال های گذشته علاوه بر کسب جوایز متعدد در زمینه‌های مختلف و با اجرای پروژه های بهبود، موفق

کسری غفوری مدیرعامل فولاد خراسان در نمایشگاه بومی سازی برج میلاد 98

رکوردزنی فولاد خراسان در فروش

شرکت «مجتمع فولادخراسان» با شکستن رکورد سود سهام خود، در ۹ماه سال جاری موفق شد سود هر سهم خود را ۲۲۱درصد نسبت به سال گذشته ارتقا دهد. این شرکت با

مجتمع فولاد خراسان

رشد ۴۵درصدی فروش فخاس

مجتمع فولاد خراسان با نماد فخاس گزارشی از فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹ خود را منتشر کرد و بر اساس آن میزان فروش این شرکت در ۹ماهه